Europén

Europén är en naturligt utvecklad ras och man tror att den härstammar från den egyptiska tamkatten. Den kraftigare kroppsbyggnaden och pälsen kan dels ha utvecklats i samband med klimatförändringen och dels komma från eventuell korsning med vildkatt.

Rasen ska ha varit den enda i Sverige fram till 1900-talets början då det blev populärt att importera långhårskatter. Kring andra världskriget utökades importen och några människor insåg hotet mot den ras vi idag kallar europén. De tog alltså till vara på korthåriga huskatter som saknade inblandning av andra raser.

Det är fel att påstå att dagens européer endast härstammar från de katter man tog till vara på under första hälften av 1900-talet. Under 80-talet korsade man européer med brittiska korthår och ända fram till slutet på 90-talet novisgodkändes huskatter som européer. Samtidigt är det viktigt att man inte blandar ihop europén med dagens huskatt som kan se ut precis hur som helst. Visst kan det finnas vissa likheter mellan européer och huskatter men det är sällan jag har problem att skilja en europé från en skara huskatter. Europén har en rasstandard precis som alla andra raskatter och den beskriver i detalj hur katten ska se ut. Dessutom färgavlar vi våra européer vilket medför att färgen och mönstret i regel är betydligt bättre på en europé än på en huskatt.

Europén är en medelstor, kraftig och muskulös katt med rund och välutvecklad bröstkorg. Den har kraftiga ben som smalnar av mot fasta, runda tassar. Svansen är medellång, bred vid basen och avsmalnar mot en rundad tipp. Pälsen är tät, motspänstig och glänsande. Europén finns i många attraktiva färger och mönster.

Huvudet ter sig rundat men är något längre än brett. Kinderna är välutvecklade, hakan kraftig, pannan och hjässan lätt välvda. Nosen är medellång och jämnbred med övergången mot pannan markerad med en lätt inbuktning utan stop. Halsen är medellång och muskulös. Öronen är medelstora med lätt rundade spetsar, de får gärna ha tofsar men det är inget krav. De ska sitta väl isär och tämligen upprätt, men med en liten vinkel utåt. Ögonen är rundade, lätt snedställda och väl åtskilda.

Till sättet är europén en mysig, vänlig, mjuk och lättlärd katt. Den har stort sällskapsbehov samtidigt som den är självständig. Europén tycker om barn och hundar och är vänlig mot andra katter.

Europén ligger ofta högt och det är inte ovanligt att den även kan hoppa väldigt högt, här hemma har det hänt att katterna hoppat från golvet upp på en garderob.


Europén och HCM

HCM är en hjärtsjukdom som ni kan läsa mer om här >>

Sjukdomen förekommer inom alla kattraser men i större eller mindre utsträckning. När det gäller europén har sjukdomen endast konstaterats på ett fåtal individer men eftersom europén är en väldigt liten ras skulle det innebära stora konsekvenser om sjukdomen spred sig. Därför har vi valt att testa alla avelsdjur vi använder för att i möjligaste mån undvika sjukdomen. Sjukdomen kan uppkomma under ett ganska sent skede i kattens liv och vi har därför för avsikt att fortsätta testa katterna till de uppnår en ålder på ca 7-8 år. Vi är väldigt öppna med testresultaten och skriver ut dem på hemsidan oavsett om de är bra eller dåliga.